VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ảnh CRES

Giới thiệu CRES

Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES) được thành lập ngày 17/11/2016, tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi…

Đọc thêm

THƯ VIỆN ẢNH