Category: SÁCH XUẤT BẢN TIẾNG VIỆT

Giới thiệu sách sinh thái nhân văn và phát triển bền vững của GS. Lê Trọng Cúc

Sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu các mối quan hệ có hệ thống giữa xã hội loài người và môi trường thiên nhiên. Quyển sách “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững” này là cố gắng thu thập, chọn lọc những kiến thức có được trong nhiều tài liệu trên thế giới và trong nước, cũng như từ các kết quả nghiên cứu của bản thân, xây dựng thành tài liệu gọn nhẹ và đơn giản, phục vụ cho học tập và giảng dạy. Hiện nay giáo trình “Sinh thái nhân văn” đang được giảng dạy ở khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học Vinh và một số trường khác ở bậc đại học và sau đại học.

Giới thiệu sách môi trường và đa dạng sinh học của GS. Võ Quý

Bạn đọc đang cầm trên tay cuốn sách tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư Võ Quý. Giáo sư Võ Quý là một trong số rất ít các nhà khoa học của nước ta tham gỉa nghiên cứu về vấn đề tài nguyên và môi trường từ lúc khởi đầu (năm 1971) và tích cực hoạt động liên tục hơn 40 năm nay trong nhiều lĩnh vực liền quan đến môi trường. Giáo sư đã có gẩn 200 cồng trình khoa học liên quan đến vẩn đề môi trường trình bày tại các hội thảo khoa học lớn, được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, các bài nói chuyện cho các lớp đào tạo sau đại học… Các bài nghiên cứu của Giáo sư thể hiện khá rõ sự tiến triển, những khó khăn, thăng trầm và những thành tựu đạt được của vấn để nghiên cứu môi trường ở nước ta từ những năm 1970 cho đến nay.


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn