Category: GIỚI THIỆU

Nghiên cứu Hệ sinh thái miền núi

Nhóm Nghiên cứu hệ sinh thái miền núi được hình thành trên cơ sở nhóm nghiên cứu về Miền núi do Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường thành lập năm 1992, gọi tắt là tổ Công tác Miền núi (UWG). Sau khi thành lập, Tổ Công tác Miền núi đã tập trung vào các nghiên cứu sinh thái nhân văn và xu hướng phát triển vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đến năm 1994, Tổ Công tác Miền núi đã mở rộng hợp tác với các trường đại học như Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp I, Đại học Vinh và Đại học Nông Lâm Huế thành Mạng lưới Công tác Miền núi (UWN). Mạng lưới công tác miền núi đã tiến hành một loạt nghiên cứu toàn diện trên khắp vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Quy hoạch và quản lý môi trường

Các nghiên cứu được thực hiện nhằm đưa ra các đánh giá về những hoạt động quản lý và quy hoạch môi trường cũng như các số liệu cơ bản về tác động tiềm ẩn của các dự án. Các...

GIS về phân tích môi trường

Nhóm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám là một công cụ hữu ích trong nghiên cứu không gian và được ứng dụng rộng rãi trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Hướng nghiên...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn