GIỚI THIỆU

Giới thiệu CRES

Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES) được thành lập ngày 17/11/2016, tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi…

Đọc thêm

Lịch sử phát triển của CRES

Nhân dịp 25 năm ngày thành lập, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm vào sáng ngày 14/11/2010 tại…


Nghiên cứu Hệ sinh thái miền núi

Nhóm Nghiên cứu hệ sinh thái miền núi được hình thành trên cơ sở nhóm nghiên cứu về Miền núi do Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường thành lập năm 1992, gọi tắt là tổ Công tác Miền núi (UWG). Sau khi thành lập, Tổ Công tác Miền núi đã tập trung vào các nghiên cứu sinh thái nhân văn và xu hướng phát triển vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đến năm 1994, Tổ Công tác Miền núi đã mở rộng hợp tác với các trường đại học như Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp I, Đại học Vinh và Đại học Nông Lâm Huế thành Mạng lưới Công tác Miền núi (UWN). Mạng lưới công tác miền núi đã tiến hành một loạt nghiên cứu toàn diện trên khắp vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.No Picture

Nghiên cứu HST Nông Nghiệp

Các dự án nghiên cứu và phát triển được triển khai dựa trên tiếp cận liên ngành và do đội ngũ nghiên cứu viên có bề dày kinh nghiệm thực hiện. Các nghiên cứu tập…
GS. Võ Quý

 Họ và tên:      VÕ QUÝ Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trườngSinh thái họcQuản lý tài nguyên        …


Lê Trọng Cúc

 Họ và tên:   LÊ TRỌNG CÚC Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trường Sinh thái học Sinh thái nhân văn Điện thoại:…


Dang Thi Tu Loan

Họ và tên:    ĐẶNG THỊ TÚ LOAN Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực hoạt động: Kế toán                                                                  Điện thoại: (84) 904595596                                                          Email:                loancres@yahoo.com; loan@cres.edu.vn