CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Hệ sinh thái miền núi

Nhóm Nghiên cứu hệ sinh thái miền núi được hình thành trên cơ sở nhóm nghiên cứu về Miền núi do Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường thành lập năm 1992, gọi tắt là tổ Công tác Miền núi (UWG). Sau khi thành lập, Tổ Công tác Miền núi đã tập trung vào các nghiên cứu sinh thái nhân văn và xu hướng phát triển vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đến năm 1994, Tổ Công tác Miền núi đã mở rộng hợp tác với các trường đại học như Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp I, Đại học Vinh và Đại học Nông Lâm Huế thành Mạng lưới Công tác Miền núi (UWN). Mạng lưới công tác miền núi đã tiến hành một loạt nghiên cứu toàn diện trên khắp vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Đọc thêm


No Picture

Nghiên cứu HST Nông Nghiệp

Các dự án nghiên cứu và phát triển được triển khai dựa trên tiếp cận liên ngành và do đội ngũ nghiên cứu viên có bề dày kinh nghiệm thực hiện. Các nghiên cứu tập…