Category: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Thị Vân Huệ

Họ và tên:    LÊ THỊ VÂN HUỆ Trình độ chuyên môn: TS. Quy hoạch vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất Quản lý tài nguyên Biển đổi khí hậu  Điện thoại: (84)...

Bùi Hà Ly

Họ và tên:    BÙI HÀ LY Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý tài nguyên nước Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước Phát triển cộng đồng Điện thoại: (84) 38262932 Email: lybhcres@gmail.com; lybuiha@cres.edu.vn  

Trần Thu Phương

Họ và tên:    TRẦN THU PHƯƠNG Trình độ chuyên môn: Th.S. Phát triển quốc tế Lĩnh vực hoạt động: Quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng Nghiên cứu giới Điện thoại: (84) 01227641211 Email:             phuongtt_2003@yahoo.com     ...

Pham Viet Hung

Họ và tên:    PHẠM VIỆT HÙNG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa lý Cảnh quan Lĩnh vực hoạt động: Đánh giá tác động môi trường Quy hoạch môi trường Bảo tồn dựa vào cộng đồng Điện thoại: (84)904006004...

Lê Diên Dực

 Họ và tên:      LÊ DIÊN DỰC Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trườngSinh thái họcĐất ngập nước                ...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn