ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Tran Chi Trung

Họ và tên:    TRẦN CHÍ TRUNG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái nhân văn Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái nhân vănHệ sinh thái nông nghệp Phát triển bền vững                                                                 Điện thoại:…

Đọc thêm

Pham Thi Tuong Vi

Họ và tên:    PHẠM THỊ TƯỜNG VI Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quy hoạch Vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quy hoạch và quản lý sử dụng đất, Giới trong quản…


Hà Thị Thu Huế

Họ và tên:    HÀ THỊ THU HUẾ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài nguyên và môi trường Nghiên cứu về kinh tế môi trường Phát…


Hoàng Văn Thắng

  Họ và tên: HOÀNG VĂN THẮNG Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Tiễn sỹ Sinh học – Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động:   Quản lý và bảo tồn đất ngập…


Phan Hong Anh

Họ và tên:    PHAN HỒNG ANH Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và phát triển rừng ngập mặn Phát triển bền vững Điện thoại: (84) 975779999…


Võ Thanh Giang

Họ và tên:    VÕ THANH GIANG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học Phát triển cộng đồng Lâm sản ngoài gỗ…


Han Tuyen Mai

Họ và tên:    HÀN TUYẾT MAI Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Quản lý Môi trường và Phát triển Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng Phát…


Đào Minh Trường

Họ và tên:    ĐÀO MINH TRƯỜNG Trình độ chuyên môn: TS. Nghiên cứu khu vực/vùng Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ứng dụng viễn thám và…


Nghiêm Phương Tuyến

Họ và tên:    NGHIÊM THỊ PHƯƠNG TUYẾN Trình độ chuyên môn: TS. Quy hoạch vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất Quản lý tài nguyên Biển đổi…


Đặng Anh Tuấn

Họ và tên:    ĐẶNG ANH TUẤN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước Sinh thái rừng ngập mặn Lâm…


Võ Thanh Sơn

  Họ và tên: VÕ THANH SƠN Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý Lĩnh vực hoạt động: GIS Quản lý tài nguyên và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học…


Vũ Thục Hiền

Họ và tên:    VŨ THỤC HIỀN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường Lĩnh vực hoạt động: Phát triển bền vững Quản lý rừng ngập mặn Tuyên truyền và giáo dục môi trường…


Lê Thị Vân Huệ

Họ và tên:    LÊ THỊ VÂN HUỆ Trình độ chuyên môn: TS. Quy hoạch vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất Quản lý tài nguyên Biển đổi…


Bùi Hà Ly

Họ và tên:    BÙI HÀ LY Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý tài nguyên nước Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước Phát triển cộng đồng Điện thoại: (84) 38262932 Email:…