Chương trình học bổng Chevening


Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo chương trình học bổng Chevening toàn phần cho các khóa học thạc sỹ 1 năm tại Anh Quốc. Chương trình bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 1993 và đến nay đã có hơn 300 học viên Việt Nam được chọn tham gia chương trình (tính riêng năm học 2017/2018 có 24 sinh viên)

Để biết thêm chi tiết xin mời xem file đính kèm