Văn bản hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ cho người học Đại học Quốc gia Hà Nội


Nhằm thực hiện văn bản hướng dẫn việc hỗ trợ công bố quốc tế và sở hữu trí tuệ cho người học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên Môi và trường xin đăng toàn bộ văn bản hướng dẫn kèm theo để các quý độc giả đón đọc.

Xem file chi tiết