Lịch sử 30 phát triển và trưởng thành CRES

ANH 2.1

Nhân dịp 30 năm thành lập (1985-2015), Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm, đón nhận Huân chương Lao động Hạng III và gặp mặt các cán bộ, giảng viên và học viên đã và đang công tác, học tập tại Trung tâm, các đồng nghiệp và đối tác của Trung tâm vào ngày 14 tháng 11 năm 2015, tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Buổi lễ này là một dấu mốc quan trọng để Trung tâm đánh giá, tổng kết những kết quả, thành tựu đã đạt được cũng như ghi nhận sự phát triển của Trung tâm qua các thời kỳ trong 30 năm qua. Đồng thời qua đây, Trung tâm cũng khẳng định phương hướng phát triển trong tương lai, cả về chất và lượng, nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững, trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng vào các tiến trình phát triển của thế giới. Đây cũng là dịp để Trung tâm khẳng định và mở rộng mạng lưới hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn dịch vụ về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

????????????????????????????????????

Được thành lập từ năm 1985, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, là đơn vị tự chủ tài chính, ngay từ những ngày đầu hoạt động, Trung tâm đã xác định sứ mệnh “trở thành đơn vị đầu mối liên kết, phối hợp các hoạt động khoa học – công nghệ, đào tạo và tư vấn triển khai các hoạt động hàng đầu, mang tính chiến lược về bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

ANH 2.3

Từ đó đến nay, trải qua 30 năm hoạt động và phấn đấu không ngừng, Trung tâm đã đạt được những thành tựu quan trọng trên cả 4 lĩnh vực: nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và dịch vụ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Cụ thể, Trung tâm đã tham gia tích cực vào những hoạt động: (i) xây dựng các luật, các chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động về tài nguyên và môi trường; (ii) thực hiện các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế; (iii) tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn cho các nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách từ tất cả các tỉnh thành trong cả nước; và (iv) tổ chức triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về “Môi trường và phát triển bền vững”.

Quá trình hoạt động 30 năm đủ để khẳng định sức mạnh và vị thế của Trung tâm với các thành tích đáng ghi nhận như sau:

Về đào tạo:

  • 207 học viên cao học và 39 nghiên cứu sinh (NCS) đã và đang được đào tạo tại Trung tâm, trong đó 134 học viên cao học đã tốt nghiệp và 10 NCS đã được nhận học vị tiến sĩ.
  • Gần 700 học viên được đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn (3 tháng và 5-6 tháng) và trung hạn (12 tháng) tại Trung tâm.
  • Hàng nghìn lượt cán bộ, nhân dân và học sinh, sinh viên qua hàng trăm khóa đào tạo ngắn hạn (1-3 tuần) của Trung tâm tại Hà Nội và các địa phương trong cả nước.

ANH 2.4

Về nghiên cứu khoa học và hợp tác trong nước và quốc tế:

  • Số đề tài, dự án đã triển khai:

+ 3 chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

+ 12 đề tài KHCN cấp Nhà nước

+ 80 đề tài và nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và ĐHQGHN

+ 101 đề tài, dự án hợp tác quốc tế

+ 32 đề tài và nhiệm vụ KHCN tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

  • Số công trình, sách đã công bố và xuất bản:

+ 135 sách tiếng Việt

+ 66 sách tiếng Anh

+ 436 báo cáo và bài báo tiếng Việt

+ 462 báo cáo và bài báo tiếng Anh (ISI: 57; SCOPUS: 5).

  • Tổ chức trên 30 hội nghị, hội thảo trong nước và 10 hội nghị, hội thảo quốc tế.

Về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ:

–    Trên 100 lượt cán bộ đã và đang công tác tại Trung tâm, trong đó có các giáo sư đầu ngành, đầu đàn như GS.NGND. Võ Quý, GS.NGND. Phan Nguyên Hồng… và nhiều cán bộ thế hệ kế cận, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ thực tiễn nghiên cứu và đào tạo.

–    16 tiến sĩ và 22 thạc sĩ của Trung tâm được đào tạo ở nước ngoài, tại các nước như Anh, Mỹ, Canađa, Nhật Bản, Thái Lan, Ôxtrâylia, Niu Dilân, Nga, Đức, Hà Lan, Bỉ…

ANH 2.5

Những thành tựu và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước như trên của Trung tâm đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động Hạng III, mà tại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập này, Trung tâm đã tổ chức đón nhận.

Với những thành tích đã đạt được, với thế mạnh và tiềm lực sẵn có, với định hướng rõ ràng, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai có hiệu quả hoạt động của một đơn vị “nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và dịch vụ hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam”.

ANH 2.6 ANH 2.8 ANH 2.7