THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”


Sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu các mối quan hệ có hệ thống giữa xã hội loài người (hệ xã hội) và môi trường thiên nhiên (hệ sinh thái), làm thành hệ thống sinh thái nhân văn. Mục đích của hệ sinh thái nhân văn là tìm hiểu và nhận biết các đặc điểm của mối quan hệ qua lại giữa các hệ thống này với nhau và sự hình thành những hình thái đặc trưng trong hệ xã hội và hệ sinh thái. Sinh thái nhân văn là khoa học liên ngành, đã và đang thể hiện tính ưu việt ở Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng giữa bối cảnh xã hội luôn luôn biến đổi như ngày nay.

Trước đây, trong các nghiên cứu sinh thái học, con người thường chỉ đứng ngoài như một siêu yếu tố để quan sát và nhận định các quá trình tự nhiên. Ngày nay, có thể nói không có một hệ sinh thái nào trên Trái đất lại không có sự tác động của con người. Cũng vì thế mà năm 1971, Tổ chức Khoa học, Văn hóa và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã đề xướng và thành lập chương trình “Con người và Sinh quyển – (MAB)”. Mục tiêu rộng lớn của chương trình này là phát triển trên cơ sở kết hợp giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh quyển để cải thiện mối quan hệ toàn cầu giữa con người và thiên nhiên, cảnh báo hậu quả các hoạt động của con người ngày nay lên thế giới ngày mai và bằng cách đó tăng cường khả năng của con người để bảo vệ một cách hiệu quả hơn tài nguyên sinh quyển.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, tiếp cận sinh thái nhân văn vẫn chưa được quan tâm, hoặc nếu có, cũng chưa được áp dụng một cách thích hợp trong các dự án nghiên cứu, phát triển cũng như trong giáo dục. Có thể dễ dàng đưa ra nhiều ví dụ đang xảy ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương trong cả nước. Chẳng hạn, các chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu được thực hiện ở nhiều địa phương, mà chưa chú ý tới tính hiệu quả. Giải pháp tuyên truyền chưa gắn với điều kiện tự nhiên và xã hội cũng như kiến thức truyền thống của địa phương, tạo nên một sự lãng phí vô cùng lớn. Nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo áp đặt, chưa được nghiên cứu, thiết kế dựa trên nhu cầu của cộng đồng địa phương và do đó, không huy động được sự tham gia của người dân cũng như chính quyền địa phương. Chính điều này đã và đang tạo ra nhiều nghi ngại, mâu thuẫn và không hiệu quả. Nhiều dự án phát triển, như trồng cây cao su, cà phê, chưa chú ý tới các yếu tố dân tộc, sở hữu đất đai và quan hệ xã hội, do đó đã vô tình tạo ra khoảng cách giàu nghèo, mâu thuẫn trong cộng đồng cũng như các tác động xã hội đã dẫn đến những hệ lụy về môi trường không đáng có.

Chính vì vậy, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tổ chức Tropenbos International Việt Nam (TBI Việt Nam) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”.

 1. Mục tiêu của Hội thảo

Tổng kết, đánh giá và tăng cường vai trò nghiên cứu và đào tạo sinh thái nhân văn trong phát triển bền vững ở Việt Nam.

 1. Nội dung của Hội thảo
 • Nghiên cứu sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam;
 • Ứng dụng sinh thái nhân văn trong phát triển bền vững ở Việt Nam;
 • Tiếp cận sinh thái nhân văn và các vấn đề về đào tạo.
 1. Thành phần tham dự
 • Cán bộ và các cộng tác viên của CRES, PanNature và Tropenbos Vietnam;
 • Các nhà khoa học, cán bộ quản lý và các nhà hoạch định chính sách có kinh nghiệm trong các lĩnh vực sinh thái nhân văn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
 • Các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các cựu sinh viên của CRES và các đối tác;
 • Đại diện các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước khác.
 1. Thời gian dự kiến: 1 ngày (13/01/2017)
 2. Địa điểm: Hà Nội (19, Lê Thánh Tông)
 3. Thể lệ tham gia

+ Gửi Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo theo mẫu (Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo) trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

+ Nếu có báo cáo/tham luận, xin gửi bản tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong khoảng 300 từ) cùng với phiếu đăng ký tham gia Hội thảo.

+ Gửi toàn văn bài viết/tham luận (bằng tiếng Việt), phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, thống nhất cho toàn bài. Mỗi bài báo dài tối đa 20 trangdung lượng tối đa là 10 Megabytes cho bản điện tử. Bài viết có định dạng cách dòng Multiple 1.3; cách lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, gửi trước ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và kính mời các cá nhân quan tâm gửi báo cáo/tham luận và đăng ký tham gia Hội thảo.

Địa chỉ gửi phiếu đăng ký và báo cáo/tham luận:

Lê Trọng Toán

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

ĐT.: 043.826.2932; DĐ: 0912.967.673

Email: hoithaostnv@cres.edu.vn/

toancres@gmail.com

Hoặc Nguyễn Thị Hiếu

DĐ: 0979.224.799

E-mail: hieu49mt@gmail.com