Thông tin ảnh về lễ phát động trồng rừng giữa tổ chức AEON Nhật Bản và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tại vườn Quốc gia Ba Vì.


Đại diện Đại học Quốc Gia, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và Quỹ Môi trường AEON đang thực hiện trồng cây.

Tại buổi meeting của buổi lễ

Ông Hoàng Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi lễ

Tình nguyên viên đang trên đường đến ô của mình